Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

21ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ « ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

21ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
« ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ »
Νίκαια, 26 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2013
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Ε.Ο.Α.Ο. «Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ» ΝΙΚΑΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Σωτηροπούλου Δέσποινα, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ., Νικολάκης
Σπύρος, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Τσιρώνης Διονύσης, Ειδικός
Σύμβουλος Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Λ. Αγγελάκης , Η. Καφώρος, Σ. Μαλλιαρός,
Σ. Παπαδόπουλος.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Θ. Χωματίδης
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Η κλιματιζόμενη αίθουσα του Πολιτιστικού Πoλυχώρου * ΜΑΝΟΣ
ΛΟΪΖΟΣ * οδός Θηβών 245 – Νίκαια.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 9 γύρων σε 2 ομίλους
Α΄ όμιλος: παίκτες με διεθνές ή ελληνικό ΕΛΟ >1800
Β΄ όμιλος: παίκτες με διεθνές ή ελληνικό ΕΛΟ <1700 br="">ΕΛΟ 1700 – 1799 δικαίωμα επιλογής Α΄ ή Β΄ ομίλου
Για την αρχική κατάταξη στους ομίλους θα χρησιμοποιηθεί το διεθνές ΕΛΟ. Εάν δεν
υπάρχει διεθνές θα χρησιμοποιηθεί το Ελληνικό.
Ισχύουν όλοι οι κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 λεπτά για 40 κινήσεις + 15 λεπτά για την υπόλοιπη παρτίδα
+ 30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση από την πρώτη κίνηση
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη την διάρκεια της παρτίδας.
Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει να αγωνιστεί μετά την πάροδο 60
λεπτών από την έναρξη των αγώνων, θα μηδενίζεται.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Δευτέρα 26/8/2013 16.00-17.00 Επιβεβαίωση συμμετοχών.
17.00-17.15 Διενέργεια και επαλήθευση κλήρωσης.
17.15-17.30 Χαιρετισμοί επισήμων.
Δευτέρα 26/8/2013 17.30 1ος γύρος
Τρίτη 27/8/2013 17.30 2ος γύρος
Τετάρτη 28/8/2013 17.30 3ος γύρος
Πέμπτη 29/8/2013 17.30 4ος γύρος
Παρασκευή 30/8/2013 17.30 5ος γύρος
Σάββατο 31/8/2013 10.30 6ος γύρος
Σάββατο 31/8/2013 18.30 7ος γύρος
Κυριακή 1/9/2013 17.30 8ος γύρος
Δευτέρα 2/9/2013 17.00 9ος γύρος
Δευτέρα 2/9/2013 22.00 Απονομές επάθλων στους νικητές
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Επίσημοι σκακιστές με δελτίο ΕΣΟ ανεξάρτητα ELO και κατηγορίας.
Oι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την Κυριακή 25/8/2013.
Οι μετέχοντες στο τουρνουά πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους με τη φυσική
τους παρουσία την πρώτη μέρα των αγώνων Δευτέρα 26/8/2013 μέχρι τις 16.30΄, για την
έγκαιρη έναρξη των αγώνων.
Όσοι από αυτούς που έχουν δηλώσει συμμετοχή προσέλθουν μετά τις 16.30΄ θα
αγωνιστούν από το 2ο γύρο.
ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
“Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ“
ΒΡΥΟΥΛΩΝ 69 & ΙΚΟΝΙΟΥ - ΝΙΚΑΙΑ - Τ.Κ.18450
ΤΗΛ & FAX 210 4930470
e-mail info@fysiolatris.gr
www.fysiolatris.gr
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 30 €, εξαιρούνται
άνδρες με ELO > 2300 (γυναίκες >2100).
Για νέους-ες γεννηθέντες μετά την 1/1/93 το παράβολο ορίζεται σε 20€. Ο 2ος νέος-α της
ίδιας οικογένειας (αδελφός-ή) παράβολο 10€, ο 3ος εξαιρείται του παράβολου
Για τους πρωταθλητές των Πανελλήνιων Νεανικών πρωταθλημάτων 2013 και τους κάτοχους
κάρτας ανεργίας το παράβολο ορίζεται σε 10€.
Εξαιρούνται της καταβολής παράβολου: οι δημότες και οι εγγεγραμμένοι σε σωματεία του
Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Α.Μ.Ε.Α, αντιστασιακοί, στρατευμένοι, οι πρώτοι νικητές από κάθε
κατηγορία του 33ου Rapid (σύνολο 7).
ΕΠΑΘΛΑ: Θα δοθούν κύπελλα στον 1ο νικητή της Γενικής Κατάταξης κάθε ομίλου και των
Ειδικών Κατηγοριών. Επίσης μετάλλια στο 2ο και 3ο νικητή από κάθε κατηγορία.
Οι νικητές βραβεύονται στις κατηγορίες τους, με εξαίρεση τις κατηγορίες Γενικής κατάταξης,
1ου Τοπικού σκακιστή, 1ου Έλληνα.
Ειδικές Κατηγορίες:
Α΄ όμιλος: ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ(-20), ΠΑΙΔΩΝ(-16), ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(-16),
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(-12), ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (γεν.< 1963),
1ου ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ και 1ου ΕΛΛΗΝΑ.
Β΄ όμιλος: ΠΑΙΔΩΝ(-16), ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(-16), ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ(-12), ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(-12),
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ(-10), ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(-10), ΜΙΝΙ(-8)
Για να ισχύει μια κατηγορία πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4 συμμετοχές.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ:
Α΄ όμιλος: 1ος €1000, 2ος €650, 3ος €300, 4ος €150, 5ος €100, 6ος μέχρι 8ος από €50
1η Γυναίκα: €120, 2η €80, 3η €50
1ος βετεράνος(<1963 2="" 3="" 40="" 60="" br="">1ος με ΕΛΟ 2000-2200: €100
1ος με ΕΛΟ < 2000: €100
1ος Τοπικός σκακιστής: €100
1ος Έλληνας: 100 €
Β΄ όμιλος: 1ος €100, 2ος €60, 3ος €40
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται.
Σε κατάκτηση περισσοτέρων επάθλων απονέμεται το μεγαλύτερο.
ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ:
Β΄ όμιλος: 1ος Παμπαίδων(-12) - 1η Παγκορασίδων(-12) δωρεάν συμμετοχή σε ένα από
τα τουρνουά του Φυσιολάτρη (Χριστουγεννιάτικο, Ανοιξιάτικο, Φυσιολατρικό) 2013-14.
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν τα παρακάτω κριτήρια:
1)Ο μεταξύ τους αγώνας εφόσον όλοι έχουν αγωνιστεί μεταξύ τους 2)Μπούχολτς
3)Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας και τα κριτήρια άρσης της 4)Μπέργκερ
5)Κλήρωση
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν μετά από ενημέρωση του επικεφαλής διαιτητή
το αργότερο μέχρι τη λήξη του προηγούμενου γύρου. Οι παίκτες που θα ζητήσουν
εξαίρεση (μέχρι δύο) πριν από την έναρξη του τουρνουά για οποιονδήποτε γύρο (εκτός
από τον τελευταίο) θα παίρνουν μισό βαθμό για κάθε γύρο.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Το αργότερο 30΄ λεπτά μετά την λήξη του αγώνα με καταβολή παράβολου
€100. Αν η ένσταση γίνει έστω και μερικά δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται, άλλως εκπίπτει
υπέρ της διοργάνωσης.
ΙΝΤΕΡΝΕΤ: Καθημερινή κάλυψη από το διαδίκτυο στο www.fysiolatris.gr
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: Από Αθήνα(Ομόνοια) τρόλεϊ 21 και λεωφορεία Β18, Γ18, στάση Γ΄ Νεκροταφείο.
Από Πειραιά λεωφορεία 803, 845,703 (οδός Εθν. Αντιστάσεως) και 909 (από Ηλεκτρικό Σταθμό),
στάση "Σινέ Νίκαια ή Μηχανική Καλλιέργεια".
Από Μετρό Αιγάλεω λεωφορεία 803, 845,703, στάση "Σινέ Νίκαια ή Μηχανική Καλλιέργεια".
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: email: info@fysiolatris.gr, τηλ.-fax 210-4930470, κιν.6979285543
(ώρες 09:00-13:00 και 18:00-21:00 κ. Ν. Ορνιθόπουλος).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι δηλώσεις συμμετοχής να αποσταλούν μέχρι την Κυριακή 25/8/2013.
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: