Σάββατο, 23 Μαΐου 2009

Αλλαγές στους κανονισμούς της FIDE

Από 1η Ιουλίου 2009 θα ισχύσουν οι νέοι κανονισμοί που ψηφίστηκαν στο πρόσφατο συνέδριο της Δρέσδης.
Οι κυριότερες αλλαγές είναι:

Σχετικά με τις ισοπαλίες

9.1 α. Η προκήρυξη των αγώνων επιτρέπεται να ορίζει ότι απαγορεύεται η ισοπαλία με συμφωνία των παικτών —είτε πριν από συγκεκριμένο αριθμό κινήσεων, είτε σε όλη την παρτίδα— χωρίς τη συγκατάθεση του διαιτητή.

Σχετικά με την ώρα έναρξης

6.6 α. Όποιος παίκτης εμφανιστεί στη σκακιέρα μετά την έναρξη της αγωνιστικής μηδενίζεται. Συνεπώς, ο καταρχήν ανεκτός χρόνος καθυστέρησης είναι μηδέν λεπτά. Όμως, η προκήρυξη των αγώνων επιτρέπεται να ορίζει κάτι διαφορετικό.

β. Στην περίπτωση που η προκήρυξη των αγώνων ορίζει διαφορετικό προκαθορισμένο χρόνο θα ισχύουν τα εξής: Αν αρχικά δεν είναι παρών κανένας από τους δύο παίκτες, ο παίκτης με τα λευκά κομμάτια χάνει όλο το χρόνο που θα περάσει μέχρι την άφιξή του εκτός αν η προκήρυξη των αγώνων προβλέπει διαφορετικά ή ο διαιτητής αποφασίσει αλλιώς.

Σχετικά με κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές επικοινωνίας

12.3 β. Απαγορεύεται χωρίς την άδεια του διαιτητή να έχουν οι παίκτες μαζί τους στις εγκαταστάσεις των αγώνων κινητά τηλέφωνα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, εκτός αν είναι εντελώς απενεργοποιημένα. Αν ηχήσει οποιαδήποτε τέτοια συσκευή, ο παίκτης που την έχει μαζί του θα χάνει την παρτίδα. Ο αντίπαλος θα κερδίζει. Αν όμως ο αντίπαλος δεν μπορεί να κερδίσει την παρτίδα με οποιαδήποτε σειρά νόμιμων κινήσεων, θα θεωρείται ότι έκανε ισοπαλία.

13.7 β. Με την εξαίρεση όποιου έχει εξουσιοδότηση από το διαιτητή, απαγορεύεται για τους πάντες η χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλου είδους συσκευή επικοινωνίας στις εγκαταστάσεις της αίθουσας αγώνων και σε κάθε άλλο όμορο χώρο που ορίζει ο διαιτητής.

Ειδικά για την αλλαγή στον τρόπο συμφωνίας της ισοπαλίας μένει να δούμε ποιά θα είναι η εφαρμογή της και πάνω στη σκακιέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: