Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

ΣΠΟΥΔΗ ( Kubbel L. 1908 )


Παίζουν τα λευκά και κάνουν ισοπαλία.


Μπορούν τα λευκά να αντιμετωπίσουν την κίνηση 1...η1=Β που απειλούν να παίξουν τα μαύρα και να αποφύγουν την ήττα?

Δεν υπάρχουν σχόλια: