Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

2o Open Σ.Ο. Περιστερίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ο Σ.Ο Περιστερίου διοργανώνει ατομικό τουρνουά με Ελβετικό σύστημα 7 γύρων, με εθνική (ΕΣΟ) και διεθνή αξιολόγηση.

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Εντευκτήριο Σ.O.Περιστερίου Κρέσνας 80-82 (Γήπεδο Ατρομήτου)
Σταθμός Μετρό Αγ. Αντωνίου και στη συνέχεια λεωφορείο (821) στάση γήπεδο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

1ος γύρος : Τρίτη 01-11-2011 6.00 μ.μ
2ος γύρος : Τρίτη 08-11-2011 6.00 μ.μ
3ος γύρος : Τρίτη 15-11-2011 6.00 μ.μ
4ος γύρος : Τρίτη 22-11-2011 6.00 μ.μ
5ος γύρος : Τρίτη 29-11-2011 6.00 μ.μ
6ος γύρος : Τρίτη 06-12-2011 6.00 μ.μ
7ος γύρος : Τρίτη 13-12-2011 6.00 μ.μ

Aναβολές επιτρέπονται για σοβαρό λόγο μετά από συμφωνία με τον αντίπαλο και ενημέρωση του διαιτητή. Οι αναβολές παίζονται μόνο Παρασκευή. Οι παίκτες δικαιούνται να ζητήσουν οποτεδήποτε εξαίρεση από οποιοδήποτε γύρο. Στο τελευταίο γύρο δεν δίνονται αναβολές για οποιοδήποτε λόγο. Οι κληρώσεις θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας http://www.soperisteriou.gr και στην ιστοσελίδα chess results.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 1 ώρα και 30 λεπτά ανά παίκτη για όλη την παρτίδα και μισό λεπτό ανά κίνηση από την πρώτη κίνηση. Εάν ο παίκτης δεν έχει προσέλθει μια ώρα από την προγραμματισμένη έναρξη του γύρου μηδενίζεται, εκτός εάν ο διαιτητής πάρει διαφορετική απόφαση. Εάν χωρίς σοβαρό λόγο δεν έχει ειδοποιήσει εγκαίρως για τη μη προσέλευσή του, θεωρείται αποχωρήσας από το τουρνουά.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ύψος του παραβόλου συμμετοχής ορίζεται στα 15 ευρώ . Η καταβολή του παραβόλου θα γίνει πριν την έναρξη του πρώτου γύρου.
ΕΠΑΘΛΑ: 1ος νικητής : 30% των παραβόλων
2ος νικητής : 20% των παραβόλων
3ος νικητής : 10% των παραβόλων
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 1/2 ώρα μετά τη λήξη της τελευταίας παρτίδας του γύρου. Η επιτροπή θα αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη τα οποία θα ορισθούν από τον διαιτητή στον 1ο γύρο. Το παράβολο ορίζεται στα 50€ .Αν η ένσταση γίνει έστω και μερικώς δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση των ισοβαθμιών θα χρησιμοποιηθούν τα εξής κριτήρια:
α) Αποτέλεσμα μεταξύ ισόβαθμων παικτών( εφόσον έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους), β) Bucholz
γ) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας και τα κριτήρια άρσης της.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΑΤΗΤΗΣ: Διευθυντής αγώνων ορίζεται ο Γιώργος Μάλφας ενώ Διαιτητής ο Ιάκωβος Λαπατάς

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον Ιάκωβο Λαπατά ( 6947156137 ), στο τηλ. του συλλόγου 210-5753713 και στο- e-mail
info@soperisteriou.gr αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ELO FIDE-EΣΟ,Τηλέφωνο)
Ανώτατο όριο συμμετοχής 40 άτομα θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: