Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

1ο Ανοιξιάτικο Σκακιστικό Τουρνουά Νίκαιας

7-12 ΜΑΪΟΥ 2013
ΠΡΟΚYΞΗ

Ο Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ διοργανώνει το 1ο Ανοιξιάτικο Σκακιστικό Τουρνουά Νίκαιας από 7 μέχρι 12 Μαΐου 2013.
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Πολιτιστικός Πολυχώρος «Μάνος Λοΐζος» του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ι. Ρέντη, οδός Θηβών 245.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. Ορνιθόπουλος, Θ. Χωματίδης, Η. Καφώρος, Σ. Παπαδόπουλος, Στ. Μαλλιαρός
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ: Λ. Αγγελάκης
ΣΥΣΤΗΜΑ: Ελβετικό 7 γύρων, σε 2 ομίλους
Α΄ όμιλος: παίκτες με διεθνές ή ελληνικό ΕΛΟ >1700
Β΄ όμιλος: παίκτες με διεθνές ή ελληνικό ΕΛΟ < 1600
ΕΛΟ 1600 – 1699 δικαίωμα επιλογής Α΄ ή Β΄ ομίλου
Για την αρχική κατάταξη θα χρησιμοποιηθεί το διεθνές ΕΛΟ ή αν δεν υπάρχει το Ελληνικό.
Ισχύουν όλοι οι κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 λεπτά για 40 κινήσεις+15 λεπτά για την υπόλοιπη παρτίδα +30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση από την πρώτη κίνηση.
Η καταγραφή  όλων  των  κινήσεων  είναι υποχρεωτική  σε όλη τη διάρκεια  της  παρτίδας.
Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 60 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Τρίτη               7 Μαΐου           ώρα 10.30       1ος γύρος
Τρίτη               7 Μαΐου           ώρα 18.00       2ος γύρος
Τετάρτη           8 Μαΐου           ώρα 17.30       3ος γύρος
Πέμπτη            9 Μαΐου           ώρα 17.30       4ος γύρος
Παρασκευή     10 Μαΐου         ώρα 17.30       5ος γύρος
Σάββατο          11 Μαΐου         ώρα 17.30      6ος γύρος
Κυριακή          12 Μαΐου         ώρα 16.00      7ος γύρος
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : Επίσημοι σκακιστές με δελτίο ΕΣΟ ανεξάρτητα  ΕΛΟ και κατηγορίας.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Μ. Παρασκευή 3 Μαΐου.
Οι μετέχοντες στο τουρνουά πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους με την παρουσία τους  την πρώτη μέρα των αγώνων μέχρι τις 09.30΄, για την έγκαιρη έναρξη των αγώνων.
Όσοι προσέλθουν μετά τις 09.30΄ θα αγωνιστούν από το 2ο γύρο.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ: Το παράβολο συμμετοχής είναι €15. Επιπλέον μέλη της ίδιας οικογένειας €10.
Εξαιρούνται του παράβολου παίκτες με διεθνές ή ελληνικό ELO >2200  (γυναίκες>1900)
ΕΠΑΘΛΑ: Ά  Όμιλος: 1ος κύπελλο 2ος-3ος μετάλλια Β΄ Όμιλος 1ος κύπελλο 2ος-3ος μετάλλια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΕΠΑΘΛΑ:
Ά  Όμιλος: 1ος €250,  2ος €150, 3ος €50  4ος-5ος Δωρεάν συμμετοχή στο 11ο Φυσιολ. τουρνουά
1η Γυναίκα €50
Β΄ Όμιλος: 1ος-3ος Δωρεάν συμμετοχή στο 11ο Φυσιολ. τουρνουά
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα έπαθλα θα δοθούν μετά την εφαρμογή των κριτήριων άρσης της, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη του τουρνουά.
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν τα παρακάτω κριτήρια:
1)Ο μεταξύ τους αγώνας εφόσον όλοι έχουν αγωνιστεί μεταξύ τους 2)Μπούχολτς 3)Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας και τα κριτήρια άρσης της 4)Αριθμός  νικών 5)Κλήρωση
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν μετά από ενημέρωση του επικεφαλής διαιτητή το αργότερο μέχρι τη λήξη του προηγούμενου γύρου.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται εγγράφως στην  επιτροπή  πριν την κλήρωση του επόμενου γύρου  με  καταβολή παράβολου €50. Το παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση έστω και μερικής δικαίωσης της  ένστασης.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: e-mail: info@fysiolatris.gr, τηλ.-fax: 210-4930470, 6979285543 {ώρες 9-1 πρωί και 6-9 απόγευμα)
Το τουρνουά θα καλυφθεί από το διαδικτυακό τόπο www.fysiolatris.gr .

Δεν υπάρχουν σχόλια: