Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που έγινε από τον πρόεδρο της ΕΣΟ Γιώργο Μακρόπουλο στη Γενική Συνέλευση στις 21/9/2013, και σαν αποτέλεσμα των ενεργειών της Ομοσπονδίας προς το ΥΠΕΠΘ, το Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε το πάγιο αίτημα του ελληνικού σκακιού και ενέταξε το σκάκι στα αθλήματα που καλλιεργούνται στο πλαίσιο του σχολικού αθλητισμού, σύμφωνα με την παρακάτω επιστολή:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: