Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

1ο Ανοιχτό Σκακιστικό Τουρνουά «Open PERISTERI»

∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Σκακιστικός Όμιλος Περιστερίου
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Εντευκτήριο Σκακιστικού Ομίλου Περιστερίου Κρέσνας 80-82 (Γήπεδο Ατρομήτου) Περιστέρι Αττική 121 31
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 7 γύρων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 26/10 έως 07/12/2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Κλήρωση 1ου Γύρου: Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015, θα σας αποσταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση μέσω email, επίσης θα μπορείτε να δείτε την κλήρωση μέσω των ιστοσελίδων chess-results.com,http://www.mathimataskakiou.grhttp://www.soperisteriou.gr, στο facebookhttp://www.facebook.com/mathimataskakiou καιhttp://www.facebook.com/soperisteriou
Κλήρωση επόμενων γύρων: Η κλήρωση του κάθε επόμενου γύρου θα είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες chess-results.com, http://www.mathimataskakiou.gr,http://www.soperisteriou.gr, στο facebookhttp://www.facebook.com/mathimataskakiou καιhttp://www.facebook.com/soperisteriou
Τελετή έναρξης:Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015, 17.30
Τελετή λήξης:Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου2015, με τη λήξη των αγώνων
1ος Γύρος 26/10 18.00
2ος Γύρος 02/11 18.00
3ος Γύρος 09/11 18.00
4ος Γύρος 16/11 18.00
5ος Γύρος 23/11 18.00
6ος Γύρος 30/11 18.00
7ος Γύρος 07/12 18.00
Γίνονται δεκτές μέχρι δύο (2) εξαιρέσεις μισού πόντου(1/2) για οποιονδήποτε γύρο εκτός από τον τελευταίο κατόπιν προτάσεως του συμμετέχοντα μέχρι και την έναρξη του 1ου γύρου.
Δίδεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες -κατόπιν συνεννοήσεως τους- να παίξουν την παρτίδα του γύρου που αναμένεται σε ημέρα και χώρο της επιλογής τους πριν φυσικά την κανονική τέλεση του γύρου.
Προσοχή στην παραπάνω περίπτωση το αποτέλεσμα της παρτίδας όπως και η πρέπουσα εξέλιξη της βαρύνουν τους παίκτες και μόνο. Στην περίπτωση που οι παίκτες διαφωνήσουν για την πρέπουσα εξέλιξη ή για το αποτέλεσμα η παρτίδα θεωρείται ως μη γενόμενη, μηδενίζονται και απεμπολούν το δικαίωμα τους για άλλη προπαιγμένη παρτίδα…
Παίκτης ο οποίος δεν θα έχει προσέλθει εντός μίας (1) ώρας από την έναρξη του τρέχοντος γύρου θα μηδενίζεται και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους επόμενους γύρους.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90λεπτά για 40 κινήσεις +30 λεπτά για την υπόλοιπη παρτίδα+ 30δευτερόλεπτα ανά κίνηση από την πρώτη κίνηση
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
Το κριτήριο Buchholz (βαθµοί αντιπάλων)
Το κριτήριο Median Buchholz (το Buchholtz µετά την αφαίρεση της υψηλότερης και χαμηλότερης βαθµολογίας των αντιπάλων)
Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας και κριτήρια άρσης της
Παρτίδες με τα μαύρα
ΠΑΡΑΒΟΛΟ: 30 € για όλους τους συμμετέχοντες
ΕΠΑΘΛΑ ΝΙΚΗΤΩΝ: Οι νικητές παίρνουν το παρακάτω % επί των παραβόλων των συμμετεχόντων
1ος νικητής: 30%
2ος νικητής: 20%
3ος νικητής: 10%
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όλοι οι σκακιστές ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και τίτλου με διεθνή αξιολόγηση Οκτωβρίου 2015 μεταξύ 1800-2000 elo.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 10 λεπτά μετά τη λήξη της τελευταίας παρτίδας του γύρου. Η επιτροπή θα αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη τα οποία θα οριστούν από τον διαιτητή στον 1ο γύρο. Το παράβολο ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ το οποίο επιστρέφεται ακόμα και σε περίπτωση μερικής δικαίωσης της ένστασης διαφορετικά εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Βήμα 1ο
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τη συμμετοχή τους μόνο στην ιστοσελίδα Μαθήματα σκακιού. Χωρίς αίτηση συμμετοχής δεν υπάρχει δικαίωμα για συμμετοχή στην κλήρωση και κατά συνέπεια στο τουρνουά.
Βήμα 2ο
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταβάλουν το 100% του παραβόλου στους παρακάτω λογαριασµούς για να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους στο τουρνουά μέχρι και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015
Στην τράπεζα Εθνική
Account number: 04101289884 (IBAN: GR 3201100410000004101289884)
Στην τράπεζα Πειραιώς
Account number: 5017013224836 (IBAN: GR 0201720170005017013224 836)
Στην κατάθεση πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος στο τουρνουά, το ονοματεπώνυμο πρέπει να είναι ακριβώς ίδιο με το ονοματεπώνυμο στην αίτηση συμμετοχής.
Προσοχή, δηλώσεις συμμετοχών θα γίνονται δεκτές και θα λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση εάν έχει κατατεθεί το παράβολο μέχρι και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015. Παράβολο δεν μπορεί να πληρωθεί παρά μόνον μέσω κατάθεσης στους παραπάνω τραπεζικούς λογαριασμούς, παράβολα δεν μπορούν να πληρωθούν π.χ στον σύλλογο την ημέρα των αγώνων.
Το όριο συμμετεχόντων ορίζεται στους πενήντα (50)
Οι δηλώσεις συμμετοχών θα είναι διαθέσιμοι στις ιστοσελίδες chess-results.com,http://www.mathimataskakiou.grhttp://www.soperisteriou.gr, στο facebookhttp://www.facebook.com/mathimataskakiou καιhttp://www.facebook.com/soperisteriou
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Εάν σκακιστής έχει συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής και έχει καταβάλει το παράβολο όπως αναφέρεται παραπάνω αλλά –και μόνο- μέχρι την προηγούμενη ημέρα της κλήρωσης δεν θέλει να συμμετάσχει στο τουρνουά έχει δικαίωμα να:
επιστραφούν τα χρήματα του σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει μέσω του παρακάτω email διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών
ή
να κρατηθούν τα χρήματα ως παράβολο σε επόμενο τουρνουά
Για να ενεργοποιηθούν τα παραπάνω απαιτείται αποστολή email στην παρακάτω διεύθυνση.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
(+30) 693-7014329 Βαλέλλης Γεώργιος
(+30) 697-7428074, (+30) 210 8677688 Κωστούρος Αλέξανδρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: