Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ 8-16 ΕΤΩΝ 2016

(ΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 28/6-4/7/2016)

Οι σκακιστές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα Παίδων – Κορασίδων 8-16 ετών στο Ρίο Αχαΐας το διάστημα 28/6-4/7/2016 θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα http://essnachess.gr/2016-05-26-00-24-56 εως την 9 Ιουνίου 2016 και ώρα 24:00.
Στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριληφθούν,
α) οι σκακιστές και σκακίστριες που προκρίθηκαν από τα πρωταθλήματα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.,
β) οι σκακιστές και σκακίστριες που δικαιούνται απευθείας συμμετοχή στους τελικούς αγώνες και γ) όσοι άλλοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και γίνουν δεκτοί, με την υποχρέωση να καταθέσουν στον λογαριασμό της ΕΣΟ που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα: 080/480580-13 (ΙΒΑΝ GR 15 0110 0800 0000 0804 8058 013), παράβολο30 Euro εφόσον έχουν αγωνιστεί στους προκριματικούς ή παράβολο 60 Euro εφόσον δεν αγωνίσθηκαν σε αυτούς. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν στην Ε.Σ.Ο. (e-mail:info@chessfed.gr ή φαξ 210 9221620) αντίγραφο της σχετικής κατάθεσης απ΄ όπου θα προκύπτουν τα ονόματα των αγωνιζομένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα σχόλια της φόρμας πρέπει να σημειωθεί ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζετε την συμμετοχή σας, π.χ. πρόκριση από προκριματικά Ε.Σ.Σ.Ν.Α., απ' ευθείας συμμετοχή, 30 Euro ή 60 Euro.
Διαβάστε την προκήρυξη των αγώνων εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: