Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση της Ε.Σ.Ο. για τα Πανελλήνια σχολικά

Το ΔΣ της ομοσπονδίας στην συνεδρίασή του στις 10/3/2012 αποφάσισε να εγκρίνει πρόσθετες θέσεις πρόκρισης στις ενώσεις και τοπ. επιτροπές για την τελική φάση των πανελλήνιων σχολικών πρωταθλημάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

- Οι πρόσθετες θέσεις θα είναι κατανεμημένες αναλογικά ανά τάξη (όπως προβλέπεται και στην γενική προκήρυξη για να μην υπάρξουν δυσανάλογες συμμετοχές ανά κατηγορία),

- Για την αποφυγή οργανωτικών προβλημάτων ο συνολικός αριθμός των πρόσθετων θέσεων θα εξαρτηθεί από το ποσοστό κάλυψης των αρχικών θέσεων και κάθε αίτημα θα εξετάζεται κατά περίπτωση.

Το ΔΣ στην ίδια συνεδρίαση αποφάσισε τη διεξαγωγή των αγώνων στην Καλλιθέα Χαλκιδικής στις προγραμματισμένες ημερομηνίες 7-9/4/2012 και οι σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν με τη συμπληρωματική προκήρυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: