Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ open ΤΟΥΡΝΟΥΑ Σ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2015

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Ο Σκακιστικός Σύλλογος Περιστερίου διοργανώνει OPEN τουρνουά με ελβετικό σύστημα (7) γύρων, με εθνική και διεθνή αξιολόγηση. Ισχύουν κανονισμοί FIDE,EΣΟ.

2. ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Εντευκτήριο Σ.Ο. Περιστερίου. Κρέσνας 80-82 (Γήπεδο Ατρομήτου).
Σταθμός Μετρό Αγίου Αντωνίου και στη συνέχεια λεωφορείο (821) – στάση γήπεδο.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μπορούν να συμμετέχουν όλοι ανεξαρτήτως δυναμικότητας ή ένταξής τους σε σύλλογο με παράβολο συμμετοχής 20 € για όλους τους συμμετέχοντες.  Ώρα προσέλευσης πριν από την έναρξη του 1ου γύρου 5.30 μ.μ.
4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:

1ος Γύρος
Τρίτη           22   Δεκεμβρίου 2015
18.00
2ος Γύρος
Τετάρτη       23   Δεκεμβρίου 2015
18.00
3ος Γύρος
Σάββατο      26   Δεκεμβρίου 2015
18.00
4ος Γύρος
Κυριακή      27  Δεκεμβρίου 2015
18.00
5ος Γύρος
Δευτέρα     28  Δεκεμβρίου 2015
18.00
6ος Γύρος
Τρίτη         29  Δεκεμβρίου 2015
18.00
7ος Γύρος
Τετάρτη       30  Δεκεμβρίου 2015
18.00

Γίνονται δεκτές μέχρι δύο (2) εξαιρέσεις μισού πόντου (1/2) για οποιονδήποτε γύρο εκτός από τον τελευταίο κατόπιν προτάσεως του συμμετέχοντα μέχρι και την έναρξη του 1ου γύρου.
Παίκτης ο οποίος δεν θα έχει προσέλθει εντός μίας (1) ώρας από την έναρξη του τρέχοντος γύρου θα μηδενίζεται. Παίχτης ο οποίος χάνει αδικαιολόγητα άνευ αγώνος,δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους επόμενους γύρους.

5.ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 λεπτά για 40 κινήσεις +30 λεπτά για την υπόλοιπη παρτίδα + 30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση από την πρώτη κίνηση

6.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
Το κριτήριο Buchholz (βαθµοί αντιπάλων)
Το κριτήριο Median Buchholz (το Buchholtz µετά την αφαίρεση της υψηλότερης και χαμηλότερης βαθµολογίας των αντιπάλων)
Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας και κριτήρια άρσης της
Παρτίδες με τα μαύρα

7.ΕΠΑΘΛΑ
Οι νικητές παίρνουν το παρακάτω % επί των παραβόλων  των συμμετεχόντων                            
1ος νικητής: 30%
2ος νικητής: 20%
3ος νικητής: 10%
8.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Υποβάλλονται έως και 10 λεπτά μετά τη λήξη της τελευταίας παρτίδας του γύρου. Η επιτροπή θα αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη τα οποία θα οριστούν από τον διαιτητή στον 1ο γύρο. Το παράβολο ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ το οποίο επιστρέφεται ακόμα και σε περίπτωση μερικής δικαίωσης της ένστασης διαφορετικά εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.
 
10. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ / ΔΙΑΙΤΗΤΗΣΙΑ
Διευθυντής Αγώνων είναι ο  κ. Βαλέλλης Γεώργιος  Διαιτητής:  ο κ..Κωστούρος Αλέξανδρος


11.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών ηλεκτρονικής επικοινωνίας από τους σκακιστές/ τριες   κατά τη διάρκεια της παρτίδας τους. Εάν μία τέτοια συσκευή ηχήσει ή διαπιστωθεί χρήση της καθ'οιοδήποτε τρόπο τότε  ο υπαίτιος αθλητής θα μηδενίζεται.
Εάν ο διαιτητής διαπιστώσει την απλή ύπαρξη ηλεκτρονικής συσκευής στην κατοχή αθλητή(χωρίς ένδειξη χρήσης της) τότε θα απομακρύνει τη συσκευή και η ποινή θα είναι επίπληξη του σκακιστή/ τριας.

12.∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Προτείνεται για τη δική σας διευκόλυνση και την έγκαιρη έναρξη του 1ου γύρου η παρακάτω διαδικασία:
α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα www.mathimataskakiou.gr.
β) Οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν το παράβολο στους παρακάτω λογαριασµούς για να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους στο τουρνουά.
Στην τράπεζα Εθνική
Account number: 04101289884 (IBAN GR3201100410000004101289884)
Στην τράπεζα Πειραιώς
Account number: 5017013224836 (IBAN GR02 0172 0170 0050 1701 3224 836)
Στην κατάθεση πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος στο τουρνουά, το ονοματεπώνυμο πρέπει να είναι ακριβώς ίδιο με το ονοματεπώνυμο στην αίτηση συμμετοχής.  Εναλλακτικά υπάρχει και η δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή επί τόπου στο χώρο των αγώνων μισή ώρα πριν την έναρξη του 1ου γύρου.
Δηλώσεις συμμετοχής στο (+30) 693-7014329 Βαλέλλης Γεώργιος, (+30) 697- 7428074, (+30) 210 8677688 Κωστούρος Αλέξανδρος, E-mail: info@mathimataskakiou.gr
Web page: www.mathimataskakiou.gr στον όμιλο τηλ/fax 210-5753713 ή  στο e-mail info@soperisteriou.gr  αναφέροντας ονοματεπώνυμο, ELO FIDE & ΕΣΟ και Τηλέφωνο. Το τουρνουά θα καλυφθεί από το διαδικτυακό χώρο www.soperisteriou.gr και στην ιστοσελίδα www.chess-results.com.  Ανώτατο όριο συμμετοχής (50) άτομα.
Οι δηλώσεις συμμετοχών θα είναι διαθέσιμοι στις ιστοσελίδες chess-results.com, www.mathimataskakiou.gr, www.soperisteriou.gr, στο facebook www.facebook.com/mathimataskakiou και www.facebook.com/soperisteriou

Δεν υπάρχουν σχόλια: